Eigen woning. Welke verzekeringen heeft u nodig?

Als u zoiets kostbaars bezit als een eigen huis, loopt u serieuze risico’s. Daartegen kunt u zich natuurlijk goed verzekeren. Maar welke verzekeringen zijn verplicht bij het kopen van een huis en het afsluiten van een hypotheek? En welke zijn misschien niet verplicht, maar wel verstandig? Lang niet iedereen kan daarop precies het juiste antwoord geven, zo blijkt uit recent onderzoek.

Woningen

Eén op de zes Nederlanders denkt dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht is bij het sluiten van een hypotheek. Eén op de zeven denkt hetzelfde van een werkloosheidsverzekering. Onterecht, want geen van beide is een voorwaarde om een hypotheek te kunnen krijgen.

Minstens zo opvallend is het dat slechts 50% van de ondervraagden de overlijdensrisicoverzekering noemt als ‘moetje’. Terwijl deze vaak wél vereist is, zeker als er sprake is van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Verplichte verzekeringen?

De Nederlandse wet kent geen verplichte verzekeringen als het gaat om risico’s die verbonden zijn aan eigen woningbezit. Hypotheekverstrekkers mogen echter wel eisen stellen aan verzekeringen bij het verstrekken van de lening en doen dat ook meestal. Door zo’n verplichte verzekering lopen zij minder risico dat hun klanten door bijzondere omstandigheden hun hypotheek niet kunnen aflossen.

Er zijn twee veel voorkomende vereiste verzekeringen: de overlijdensrisicoverzekering en de opstalverzekering. 

Overlijdensrisicoverzekering

Als de (hoofd)kostwinner van een gezin onverwachts overlijdt, heeft dit vaak grote gevolgen voor de hoogte van het gezinsinkomen. Daardoor kunnen nabestaanden wellicht de hypotheeklasten niet meer betalen, waardoor ze in financiële problemen komen. Omdat overlijden een reëel risico is, stellen veel geldverstrekkers een overlijdensriscoverzekering verplicht bij het afsluiten van een hypotheek. Dit geldt in ieder geval voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie.  

Opstalverzekering

Een opstalverzekering dekt de schade aan het onroerende goed, bijvoorbeeld als gevolg van storm, brand en andere calamiteiten. Omdat uw huis als onderpand geldt voor uw hypotheek, is deze verzekering verplicht bij het afsluiten van een hypotheek.

Verstandig verzekeren

De twee bovengenoemde verzekeringen dekken twee verschillende soorten risico’s af. Het eerste heeft te maken met het betalen van uw woonlasten, het tweede met schade aan uw woning.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en de werkloosheidsverzekering vallen net als de overlijdensrisicoverzekering onder de ‘woonlastenbeschermers’. ZZP’ers en andere ondernemers lopen meer risico’s dan werknemers omdat zij niet kunnen terugvallen op wettelijke regelingen bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Voor het eerste risico kunnen zij zich verzekeren met een AOV.

Verzekeringen die te maken hebben met schade aan uw huis en de inrichting ervan zijn de inboedelverzekering, kostbaarhedenverzekering, mobiele apparatuurverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering. Natuurlijk is het verstandig om tenminste een inboedelverzekering af te sluiten. Maar ook een aansprakelijkheidsverzekering is ten zeerste aan te raden.

Tot slot noemen we nog de rechtsbijstandsverzekering. Deze is niet per se gekoppeld aan wonen, maar kan ook aangesproken worden bij conflicten die met wonen te maken hebben.

Controleer uw verzekeringen regelmatig

Verzekeringen sluit u af voor langere tijd, waardoor  de kans bestaat dat u er niet meer naar omkijkt. In veel gevallen veranderen uw risico’s echter in de tijd. Bijvoorbeeld omdat u kostbare spullen heeft aangeschaft, uw partner is gestopt met werken of u een eigen bedrijf bent gestart vanuit huis.

Veranderingen zijn een goede reden om uw totale verzekeringspakket weer eens te laten controleren. Geef wijzigingen daarom ook altijd tijdig door aan uw adviseur en neem eens in de paar jaar tijd voor een verzekeringsupdate. Wij helpen u er graag bij!

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.