Kantoor aan huis? Weet waar u recht op heeft!

Steeds meer ondernemers kiezen ervoor kantoor aan huis te houden. Om kosten te besparen, maar ook omdat thuiswerken veel vrijheid met zich meebrengt. U kunt immers zelf bepalen wanneer en hoe u werkt. In bepaalde gevallen kan ondernemen vanuit huis ook fiscaal interessant zijn. Maar dan moet u natuurlijk wel weten waarop u aanspraak kunt maken.

Man zit aan zijn bureau te werken

Jaarlijks starten ruim 100.000 ondernemers een eigen bedrijf. Het merendeel kiest ervoor om dit vanuit huis te doen. Uit onderzoek blijkt echter dat veel thuisondernemers niet op de hoogte zijn van alle fiscale voordelen die een kantoor aan huis kan bieden en hier dus ook geen gebruik van maken. En dat is zonde.

Werkruimte aan huis: wel of niet aftrekbaar?

Een kantoor aan huis kan aftrekbaar zijn wanneer u de kosten van deze ruimte mag opvoeren als bedrijfskosten. U moet dan wel aan zowel het zelfstandigheidscriterium als het inkomenscriterium voldoen.

Het zelfstandigheidscriterium houdt in dat u over een aparte werkruimte beschikt. Deze moet voorzien zijn van een eigen op- en ingang en sanitair. Een gewone slaapkamer voldoet niet, maar het is wel mogelijk om bijvoorbeeld een garage of schuur om te bouwen tot werkruimte. Op de website van de belastingdienst kunt u controleren of uw werkruimte volgens de fiscus voldoet aan het zelfstandigheidscriterium.

Met het inkomenscriterium wordt bedoeld dat een substantieel deel van het inkomen in of vanuit de werkruimte wordt verdiend. Heeft u een kantoor aan huis, maar verdient u uw geld ergens anders? Dan voldoet u niet aan het inkomenscriterium. Een winkeleigenaar, die zijn administratie thuis doet, mag zijn kantoor aan huis dus niet aftrekken.

De regels op dit vlak zijn erg complex. Zo hanteert de fiscus andere regels voor huiseigenaren dan voor huurders. Ook verschillen de regels per rechtsvorm en maakt het uit of u getrouwd bent, al dan niet op huwelijkse voorwaarden. Het is daarom raadzaam om advies in te winnen bij uw adviseur of accountant.

Inboedel en apparatuur

Een werkruimte zonder eigen ingang en sanitair is niet aftrekbaar. Maar hoe zit het dan met de inrichting ervan? Als de fiscus uw werkruimte als privé-eigendom ziet, kunt u ook uw bureau, stoel, kasten en dergelijke niet aftrekken. Apparaten die u voor uw werk gebruikt daarentegen wel. Denk bijvoorbeeld aan uw computer en printer. Ook uw kantoorbenodigdheden kunt u opvoeren als bedrijfskosten.

De kosten voor uw telefoon- en internetrekening zijn uiteraard aftrekbaar als u deze alleen zakelijk gebruikt. Gebruikt u uw telefoon en internet ook privé, dan kunt u het deel dat u zakelijk gebruikt aftrekken. In het geval van energiekosten wordt vaak gedacht dat deze niet aftrekbaar zijn. Gebruikt u voor uw werk apparaten die veel stroom gebruiken en staan deze apparaten op uw ondernemingsbalans? Dan kunt u wel degelijk een deel van uw energiekosten aftrekken. 

Tip! Als ondernemer doet u er verstandig aan om rond te shoppen. Een inschrijving bij de Kamer van Koophandel geeft u het recht op zakelijke contracten voor bijvoorbeeld energie en telefonie. Dit kan u veel geld besparen.

Zakelijke spullen apart verzekeren!
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het kan zomaar gebeuren dat er een kopje koffie over uw laptop valt. Een beroep doen op uw inboedelverzekering? Helaas, verzekeraars maken onderscheid tussen werk en privé. Dit betekent dat uw eigen inboedelverzekering wellicht niet volstaat in geval van schade. Voor uw zakelijke apparatuur zult u dan een aparte bedrijfsverzekering moeten afsluiten.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.