Overlijden en geldzaken

Naast de emotionele, praktische en admini-stratieve aspecten kan een overlijden ook veel financiële gevolgen hebben. Wij hebben de belangrijkste voor u op een rij gezet.

Moeder met kind in bos

Overlijden en eigen woning

Veel huiseigenaren hebben bij het afsluiten van de hypotheek een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Bij overlijden van een van de partners kan de nabestaande met het geld dat deze verzekering uitkeert een deel van de hypotheek aflossen. Omdat de hypotheeklasten hierdoor lager worden, kunnen de nabestaanden dan meestal in het huis blijven wonen.

Overlijden en inkomen

Als uw partner overlijdt, verandert uw inkomenssituatie. Zeker als uw partner een substantieel deel van het inkomen verdiende, kan dat ingrijpende gevolgen hebben.

Gelukkig heeft de overheid een vangnet in de vorm van de Algemene Nabestaandenwet (ANw). Deze is in de afgelopen tijd echter wel versoberd. U kunt in aanmerking komen voor een uitkering uit de de ANw als u bent geboren vóór 1950, een kind heeft dat jonger is dan 18 jaar of als u voor meer dan 45 procent arbeidsongeschikt bent.

Er zijn ook verzekeringen die u kunt afsluiten om het inkomen van nabestaanden te garanderen. Een overlijdensrisicoverzekering bijvoorbeeld. Deze keert bij overlijden een vooraf afgesproken bedrag ineens uit. Er bestaan ook levensverzekeringen die de nabestaanden periodiek een bedrag uitkeren.

Overlijden en vermogen

De waarde van uw vermogen is het totaal van uw bezittingen minus de schulden. Erven uw nabestaanden een aanzienlijk vermogen? Dan bestaat de kans dat zij erfbelasting moeten betalen.  Deze is afhankelijk van de relatie die ze met u hebben en de waarde van de erfenis en kan oplopen tot maar liefst 40 procent. Heeft u vermogen en wilt u zorgen dat uw kinderen zo weinig mogelijk erfbelasting betalen? Schenk hen dan met warme hand of schenk op papier. Dit laatste moet u wel door een notaris laten vastleggen.

Overlijden en de studie van uw kinderen

Kunnen u kinderen nog wel gaan studeren als u komt te overlijden en het gezinsinkomen daalt? Om de studie van uw kinderen veilig te stellen, kunt u meerder paden bewandelen. 

Als u voldoende vermogen heeft, kunt u een deel hiervan reserveren. Een andere mogelijkheid is om een spaarverzekering af te sluiten waaraan een overlijdensrisicoverzekering is gekoppeld. Met een dergelijke oplossing weet u zeker dat er studiegeld is, of u dit nu zelf meemaakt of niet.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.