Vijf belangrijke veranderingen sinds 2013

In de afgelopen jaren heeft de overheid forse maatregelen genomen om de woning- en hypotheekmarkt te verbeteren. Een van de belangrijkste punten van aandacht was het terugdringen van de gemiddelde hypotheekschuld van woningbezitters. Hierdoor ontstaat een financieel gezonder Nederland en worden we weerbaarder tegen een mogelijke crisis in de toekomst.

De Tweede Kamer

1. Beperking hypotheekrenteaftrek

Sinds 1 januari 2013 gelden er strengere regels voor het aftrekken van de hypotheekrente voor nieuwe hypotheken.

Voor nieuwe hypotheken die vanaf dat moment zijn afge-sloten, geldt de hypotheekrenteaftrek alleen als de gehele lening binnen dertig jaar wordt afgelost. Tevens moet de hypotheek een lineaire - of annuïteitenhypotheek zijn om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen. Verder wordt de maximale hypotheekrenteaftrek langzaam maar zeker beperkt. Dit heeft vooralsnog alleen gevolgen als u in de hoogste schijf van de inkomstenbelasting valt. Sinds 2014 mag u elk jaar 0,5 procent minder aftrekken.

2. Maximale hypotheek stapsgewijs omlaag

De overheid heeft strengere regels opgesteld voor de hoogte van het bedrag dat u mag lenen om uw huis te financieren. De verhouding van de maximale hypotheeklening ten opzichte van de waarde van het huis wordt met 1% per jaar verlaagd. Dit wordt loan-to-value (ltv) genoemd. In 2015 bedraagt de ltv nog 103%, in 2018 is deze nog maximaal 100%. Inmiddels heeft toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) voorgesteld om de maximale hypotheek op termijn nog verder te verlagen tot 90%. Deze ontwikkeling heeft tot gevolg dat u op termijn eigen geld moet meebrengen als u een huis wilt kopen.

3. Maximale hypotheek met NHG omlaag

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) beschermt huizenkopers tegen restschuld. Om er gebruik van te maken, geldt een grens voor de hoogte van de hypotheek.

Die grens is in de afgelopen jaren tijdelijk verhoogd om de woningmarkt te stimuleren. Nu wordt het maximale hypotheekbedrag voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) geleidelijk weer verlaagd. In de tweede helft van 2014 lag de grens nog op € 265.000, inmiddels is dit bijgesteld naar € 245.000. Volgend jaar juli gaat dit bedrag verder omlaag naar € 225.000.

4. Hypotheek en inkomen

De overheid wil dat de verhouding tussen inkomen en woonlasten met elkaar in evenwicht zijn. Daarom zijn er regels ingesteld die bepalen welk deel van uw inkomen u maximaal mag besteden aan woonlasten, de zogenaamde loan-to-income. 

Naast uw inkomen speelt ook de hoogte van de hypotheekrente een rol in deze berekening. Het Nibud maakt elk jaar een tabel, waarin u kunt aflezen hoeveel u maximaal mag lenen voor uw hypotheek. Deze loan-to-income-tabel voor 2015 kunt u downloaden via Nibud.nl en onze website.

5. Investeren in energiezuinige woning

De overheid stimuleert energie- en milieubesparende maatregelen. Daardoor kunt u dergelijke maatregelen vaak tegen interessante voorwaarden financieren.

Als u uw huis energiezuiniger wilt maken, mag u onder voorwaarden meer lenen. In 2015 is dit bedrag vastgesteld op € 9.000. Voor volledig energieneutrale woningen (‘nul-op-de-meter’) geldt zelfs extra een bedrag van maximaal  € 25.000, als er een energieprestatiegarantie van zeker tien jaar is afgegeven. Om gebruik te maken van deze regeling moet u een bruto jaarinkomen hebben van tenminste € 32.000 en mag de totale hypotheek niet hoger zijn dan 106% van de marktwaarde van uw huis. 

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.