Help! Ik krijg een erfenis!

Hoewel er altijd een verdrietige gebeurtenis aan vooraf is gegaan, zijn de meeste mensen toch blij met een erfenis. Helaas pakt dit niet altijd goed uit. Want wat na verloop van tijd blijkt dat u een schuld erft? Moet u die dan betalen?

Contract ondertekenen

Dat ligt eraan. Als u een erfenis krijgt, heeft u namelijk drie mogelijkheden. U kunt de nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of niet aanvaarden. U heeft drie maanden de tijd om te kiezen. Eventuele schuldeisers mogen gedurende die periode namelijk niet van u eisen dat zij betaald worden.

Als u nog geen definitieve keuze heeft gemaakt, gelden er ook voor u als erfgenaam enkele beperkingen. Zo mag u in die periode geen 'handelingen van zuivere aanvaarding' verrichten, zoals bijvoorbeeld het het verkopen van het huis van de overledene, het verdelen van haar of zijn sieraden of het betalen van nog openstaande rekeningen.

Erfenis beneficiair aanvaarden

Als u geen goed overzicht heeft over de vermogenspositie van de overledene, is het verstandig om beneficiair te aanvaarden. Dit moet u nu nog door de notaris laten vastleggen. In de Tweede Kamer gaan echter steeds meer stemmen op om de wet zo te wijzigen, dat beneficiair aanvaarden de standaard wordt.

Zijn er meer schulden dan bezittingen, dan bent u niet aansprakelijk voor het tekort als u de erfenis beneficiair heeft aanvaard. Voorwaarde is wel dat u niets van de overledene verkoopt of verdeelt totdat alle financiële zaken zijn afgehandeld. Een executeur testamentair houdt hier toezicht op.

Erfenis zuiver aanvaarden

Aanvaart u de erfenis zuiver, dan bent u verantwoordelijk voor de lusten én de lasten. Dat betekent dat u ook voor de eventuele schulden opdraait.

Het verraderlijke is dat u al snel 'stilzwijgend' aanvaard. Als u niet heeft laten vastleggen dat u beneficiair aanvaardt of verwerpt, of gedurende de eerste drie maanden de eerder genoemde handelingen van zuivere aanvaarding verricht, dan bent u volgens de wet een zuiver aanvaardende erfgenaam. Hierop kunt u niet terugkomen.

Erfenis verwerpen

Als u de erfenis verwerpt, krijgt u niets uit de nalatenschap maar loopt u ook geen risico op het erven van schulden. Verwerping komt in de praktijk alleen voor als het op voorhand duidelijk is dat er – grote – schulden zijn of vanwege emotionele overwegingen.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.